Du som skall bygga nytt, har du koll på din brandskyddsbeskrivning?

Som fastighetsägare så blir det aldrig tråkigt, det händer hela tiden saker, en del ställer till med lite krångel. Mitt senaste projekt var att omvandla en mindre kontorsbyggnad till lägenheter, ett förhållandevis okomplicerat jobb, men i just detta fall kände jag att jag behövde hjälp med att upprätta en brandskyddsbeskrivning med rätt brandskyddsdokumentation.

Säkerheten framför allt, precis som det skall vara

Det finns en lång räcka med krav som måste godkännas och uppfyllas innan byggnaden får tas i bruk. Precis som med revision är detta något som jag inte varken kan eller har tid för att utföra så jag anlitar professionell hjälp för all form av brandskyddsbeskrivning som mina fastigheter behöver.

Numer vet jag att mina fastigheter fyller de krav som  finns angående brandsäkerhet, och det är inte bara ett byråkratiskt gissel utan faktiskt skönt att veta att allt är så säkert som det rimligen kan vara ur brandskydds synpunkt.

Jag rekommenderar alla att sätta sig in i vilka regler som finns och att anlita folk som är insatta i brandskyddsbeskrivning för att kontrollera att även du håller dig på rätt sida.